Ochrana osobních údajů

Tyto zásady ochrany soukromí stanovují, jak společnost Unicorns Investment SE používá a chrání všechny informace, které poskytuje Unicorns Investment SE při používání této webové stránky. Pokud budete pokračovat v procházení nebo používání tohoto webu a / nebo jakýchkoli jeho přidružených webových stránek a / nebo služeb, s nimiž souhlasíte, dodržujte a dodržujte následující zásady ochrany osobních údajů, které spolu s našimi smluvními podmínkami upravují vztah společnosti Unicorns Investment SE a klientem.

Toto oznámení o ochraně osobních údajů se týká webových stránek, aplikací, služeb nebo nástrojů společnosti Unicorns Investment SE (společně „Služby“), na které se odkazuje na toto oznámení o ochraně osobních údajů, a to bez ohledu na to, jak k nim přistupujete nebo je využíváte, a to i prostřednictvím mobilních zařízení.

Předtím, než s tím souhlasíte, přečtěte si pečlivě veškeré zásady ochrany osobních údajů. Prohlížením nebo používáním tohoto webu nebo jeho části souhlasíte s úplnými zásadami ochrany osobních údajů na těchto webových stránkách.

Termín “ Unicorns Investment SE „, „tato webová stránka“, „webová stránka“, „nás“ nebo „my“ odkazuje na majitele webové stránky. Termín „vy“ odkazuje na uživatele nebo prohlížeče webových stránek.

Společnost Unicorns Investment SE se zavazuje zajistit, že vaše soukromí je chráněno tak, jak je uvedeno v těchto Zásadách ochrany osobních údajů. Pokud bychom vás požádali o poskytnutí určitých informací, které by vám mohly být identifikovány při používání těchto stránek, můžete si být jisti, že budou použity pouze v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů.

Co jsou osobní údaje?

Osobní informace jsou informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby. Identifikovatelná fyzická osoba je osoba, která může být identifikována přímo nebo nepřímo odkazem na identifikátor, jako je název, identifikační číslo, údaje o poloze, on-line identifikátor nebo jeden nebo více faktorů specifických pro fyzické, fyziologické, genetické, duševní, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu této fyzické osoby.

Nepovažujeme osobní údaje za informace, které byly anonymizovány nebo shromážděny, takže ji již nelze použít k identifikaci konkrétní fyzické osoby, ať už v kombinaci s jinými informacemi nebo jiným způsobem.

Při využívání našich služeb shromažďujeme osobní informace od vás.

Co shromažďujeme

Poskytování všech osobních údajů je dobrovolné, ale může být nezbytné k využívání našich služeb (např. Registrace účtu).

Můžeme shromažďovat následující osobní údaje:

 • Identifikační údaje, například název, umístění atd.:
 • Při vytváření účtu u nás
 • Při využívání našich služeb
 • Při vyplňování formulářů na našich webových stránkách
 • Kontaktní informace včetně e-mailové adresy, telefonu atd .:
 • Při vytváření účtu u nás
 • Při využívání našich služeb
 • Při vyplňování formulářů na našich webových stránkách
 • Informace, které jsme požadovali nebo povolili příslušnými vnitrostátními právními předpisy pro shromažďování a zpracování, abychom ověřili, identifikovali nebo ověřili shromážděné informace.
 • Veškeré informace, které vám poskytneme při používání našich služeb (diskuze v rámci komunity, kontaktní formuláře atd.).
 • Informace o dalších službách, které jste si zakoupili u nás při zakoupení produktů nebo služeb na našich stránkách
 • Komunikace, kterou máme s vámi (emaily, dopisy, zprávy zasílané prostřednictvím našich sociálních mediálních platforem, zpětná vazba, kontaktní formuláře)
 • Informace o vás, vašem místě a způsobu používání našich webových stránek, informace o vašich zájmech a preferencích:
 • Pokud přijmete cookies umístěné na vašem zařízení
 • Při aktualizaci informací o účtu
 • Když otevřete naše marketingové e-maily
 • Při vyplňování formulářů na našich webových stránkách
 • Když se s námi dostanete do kontaktu
 • Když odpovíte na naše žádosti o zpětnou vazbu
 • Když se rozhodnete přijmout zprávy od nás

Osobní údaje, které automaticky shromažďujeme při využívání našich služeb

Používáme cookies, webové majáky (nebo pixely), jedinečné identifikátory a podobné technologie ke shromažďování informací o zobrazovaných stránkách, odkazů, na které kliknete, a další akce, které podniknete při používání našich služeb v rámci našeho reklamního nebo e-mailového obsahu.

Používáme službu Google Analytics, která je nástrojem pro analýzu webových stránek společnosti Google Inc. pro účely přiměřeného návrhu a nepřetržité optimalizace našich webových stránek. Služba Google Analytics spolupracuje se soubory cookie a vytváří pseudonymizované profily využití, které umožňují analýzu vašeho využívání našich webových stránek. Informace uložené v takových souborech cookie (například typ / verze prohlížeče, použitý operační systém, adresa URL odkazovače, název hostitele přístupového počítače, čas požadavku na server) jsou obvykle odesílány a ukládány na serverech společnosti Google.

Jak používáme soubory cookie

Soubor cookie je malý soubor, který žádá o povolení umístění na pevný disk počítače. Jakmile souhlasíte, soubor se přidá a soubor cookie pomáhá analyzovat návštěvnost webu nebo vás informuje o návštěvě určitého webu. Soubory cookie umožňují webovým aplikacím reagovat na vás. Jako jedinec může webová aplikace přizpůsobit své operace vašim potřebám, rádům a nepřátelům shromažďováním a zapamatováním informací o vašich preferencích.

K identifikaci stránek, které se používají, používáme soubory cookie protokolu provozu. To nám pomáhá analyzovat data o návštěvnosti webových stránek a vylepšovat naše webové stránky, abychom je přizpůsobili potřebám zákazníků. Tyto informace používáme pouze pro účely statistické analýzy a poté jsou data odebrána ze systému.

Celkově nám soubory cookie pomáhají poskytovat vám lepší stránky, což nám umožňuje sledovat, které stránky považujete za užitečné a které nemáte. Soubor cookie nám v žádném případě neposkytuje přístup k vašemu počítači ani žádné informace o vás, s výjimkou údajů, které jste se s námi rozhodli sdílet. Můžete zvolit přijetí nebo odmítnutí souborů cookie. Většina webových prohlížečů automaticky přijímá soubory cookie, ale pokud chcete, můžete většinou upravit nastavení prohlížeče tak, aby se cookies odmítly. To vám může zabránit tomu, abyste plně využili webovou stránku.

Osobní informace shromážděné z jiných zdrojů

Umožňujeme vám sdílet informace se stránkami sociálních médií nebo pomocí stránek sociálních médií vytvářet svůj účet nebo propojit svůj účet s příslušnou stránkou sociálních médií. Tyto stránky sociálních médií nám mohou poskytnout automatický přístup k určitým osobním informacím, které si o vás uchovávají (např. Obsah, který jste si prohlédli, obsah, který jste si oblíbili, a informace o reklamách, které jste zobrazili, nebo jste klikli na ně atd.). Ovládáte osobní údaje, které nám umožňují přístup prostřednictvím nastavení ochrany osobních údajů na příslušném webu sociálních médií, a oprávnění, která nám udělíte, když nám udělíte přístup k osobním informacím, které si o vás uchovávají příslušné stránky sociálních médií. Tím, že přidružíte účet spravovaný webem sociálních médií k účtu a povolíte nám přístup k těmto informacím, souhlasíte s tím, že můžeme shromažďovat, používat a uchovávat informace poskytované těmito stránkami sociálních médií v souladu s tímto oznámením o ochraně osobních údajů. Můžeme také používat pluginy nebo jiné technologie z různých sociálních médií. Pokud klepnete na odkaz poskytnutý prostřednictvím připojení sociálních médií, dobrovolně vytvoříte spojení s příslušnou stránkou sociálních médií.

Pokud nám poskytnete osobní informace o někom jiném, musíte tak učinit pouze s povolením této osoby. Měli byste je informovat, jak shromažďujeme, používáme, zveřejňujeme a uchováváme své osobní údaje podle našeho oznámení o ochraně soukromí.

Co děláme s informacemi, které shromažďujeme

Tyto informace potřebujeme, abychom porozuměli vašim potřebám a poskytli vám lepší služby, a to zejména z následujících důvodů:

 • Vnitřní vedení záznamů
 • Poskytování služeb zákazníkům
 • Zlepšení našich produktů a služeb
 • Pravidelné propagační e-maily o nových produktech, speciálních nabídkách nebo jiných informacích, o kterých si myslíme, že byste mohli využít zajímavé kontaktní údaje, které jste nám poskytli. Můžete se odhlásit od přijímání marketingových e-mailů kliknutím na odkaz odhlásit odběr, který zahrneme do všech marketingových e-mailů
 • Emaily / upozornění na základě nastavení vašeho účtu
 • Personalizované zkušenosti (včetně reklamy a marketingu) na našich stránkách podle vašich zájmů
 • Zjišťovat, předcházet, zmírňovat a vyšetřovat podvodné nebo nezákonné činnosti

Jak dlouho uchováváme vaše data

Vaše osobní údaje uchováváme tak dlouho, dokud je to nezbytné pro poskytování požadovaných služeb nebo pro jiné podstatné účely, jako je dodržování našich zákonných povinností, řešení sporů a prosazování našich zásad.

Jak chráníme vaše data

Chráníme vaše osobní údaje před neoprávněným přístupem, protiprávním použitím, náhodnou ztrátou, poškozením nebo zničením.

Používáme technická opatření, jako je šifrování a ochrana heslem, abychom ochránili vaše data a systémy, v nichž jsou uchovávány. Také používáme operační opatření k ochraně dat, například omezením počtu lidí, kteří mají přístup do databází, ve kterých jsou naše rezervace informace.

Tato bezpečnostní opatření ponecháváme v úvahu a odvoláváme se na standardy zabezpečení průmyslu, abychom byli v souladu s aktuálními osvědčenými postupy.

Sdílení údajů: Jak bychom mohli sdílet vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje můžeme zpřístupnit jiným samostatným službám v rámci společnosti Unicorns Investment SE nebo třetím osobám. Toto zveřejnění může být vyžadováno, abychom vám poskytli přístup k našim službám, dodržovali naše zákonné povinnosti, prosadili naše smluvní podmínky, usnadňovali naše marketingové a reklamní aktivity nebo zabraňovali, odhalovali, zmírňovali a vyšetřovali podvodné nebo nezákonné činnosti související s našimi službami. Snažíme se minimalizovat množství osobních informací, které zveřejňujeme, na to, co je přímo relevantní a nezbytné k dosažení stanoveného účelu.

Nepředáváme, nepůjčujeme ani jinak nezveřejňujeme vaše osobní údaje třetím stranám pro jejich marketingové a reklamní účely bez vašeho souhlasu.

V případě, že společnost Unicorns Investment SE získala nebo sloučila s třetí stranou, vyhrazujeme si za těchto okolností právo převést nebo zadat informace, které jsme shromáždili od vás jako součást takové fúze, akvizice, prodeje nebo další změna kontroly. V nepravděpodobném případě našeho bankrotu, platební neschopnosti, reorganizace, nucené správy nebo postoupení ve prospěch věřitelů nebo použití zákonů nebo spravedlivých zásad, které obecně ovlivňují práva věřitelů, možná nebudeme moci kontrolovat, jak jsou vaše informace zpracovávány, , nebo použité.

Jak chráníme vaše osobní údaje

Používáme zabezpečený serverový software (SSL) a firewally pro ochranu vašich informací před neoprávněným přístupem, zveřejněním, změnami nebo zničením. Navíc naši zaměstnanci a poskytovatelé služeb třetích stran mají přístup k vašim neveřejným osobním informacím pouze na základě „potřeby vědět“. Dodržujeme průmyslové standardy, abychom ochránili osobní informace, které nám byly předloženy, a to jak během přenosu, tak i po jeho přijetí. Žádný způsob přenosu přes internet nebo způsob elektronického ukládání není 100% bezpečný. Zatímco používáme komerčně přijatelné prostředky k ochraně vašich osobních informací, nemůžeme zaručit jejich absolutní bezpečnost.

Zabezpečení platby

Když jsou vaše informace o kreditní nebo debetní kartě předávány na našich stránkách nebo prostřednictvím našich stránek, budou chráněny kryptografickými protokoly. Chcete-li být jasné, společnost Unicorns Investment SE sama neukládá informace o vašem kreditní nebo debetní kartě a nemáme přímou kontrolu nebo odpovědnost za informace o účtu kreditní či debetní karty. Používáme procesory plateb třetí strany, které jsou správci vašich informací o kreditní kartě. Naše smlouvy s třetími stranami, které obdrží informace o vašich kreditní nebo debetní kartě, vyžadují, aby si je udržovali bezpečnou a důvěrnou.

Vaše práva

Máte následující práva týkající se zpracování vašich osobních údajů:

 • Právo na přístup
 • Právo na nápravu
 • Právo vymazat
 • Právo vznést námitky (z důvodů souvisejících s vaší konkrétní situací) v případě zpracování vašich osobních údajů na základě našeho oprávněného zájmu (např. Přímý marketing)
 • Právo na odvolání vašeho souhlasu kdykoliv v případě jakéhokoli zpracování vašich osobních údajů na základě souhlasu bez ovlivnění zákonnosti zpracování na základě souhlasu před stažením
 • Právo podat stížnost u orgánu dozoru

Chcete-li vznést jakékoli námitky nebo uplatnit vaše práva, můžete nám zaslat e-mail u partnerů (at) thinkhuge.net

Chcete-li provést volbu týkající se souborů cookie, můžete upravit nastavení prohlížeče, pokud chcete, abyste odmítli soubory cookie. To vám může zabránit tomu, abyste plně využili webovou stránku.

Chcete-li přestat přijímat marketingové e-maily od nás, můžete se odhlásit od přijímání marketingových e-mailů kliknutím na odkaz pro odhlášení, který zahrneme do všech marketingových e-mailů.

Pokud jste s námi vytvořili profil online a chcete aktualizovat informace, které jste nám poskytli, můžete k účtu přistupovat a zobrazovat změny a opravy vašich informací. Můžete také kontaktovat nás, jak je uvedeno v sekci Kontaktujte nás v zápatí níže.

Když budete kontaktovat, budeme reagovat co nejdříve obecně do jednoho měsíce. Většina požadavků se neúčtuje, ale pokud nás požádáte o poskytnutí významných údajů, například vám můžeme požádat o zaplacení přiměřeného poplatku za správu. Můžeme vás také požádat, abyste ověřili vaši totožnost dříve, než vám poskytneme jakékoli informace.

Zněny

Společnost Unicorns Investment SE může tyto zásady občas aktualizovat aktualizací této stránky a poskytnutím jakýchkoli informací společnosti Unicorns Investment SE přijímáte takové změny. Veškeré změny našich zásad ochrany osobních údajů budou zveřejněny 30 dní před provedením těchto změn. Proto se doporučuje pravidelně číst toto prohlášení.

 

Tato pravidla jsou účinná od 25.5.2018.